رکنا: فیلیپین سفیر خود در کانادا را به دلیل بی‌تفاوتی به بازگردان محموله‌های زباله و نادیده گرفتن مهلت نهایی برای این امر احضار کرد.Web results درگیری فیلیپین و کانادا بر سر زباله / از احضار سفیر تا تهدید رئیس ... Translate this page 4 hours ago - درگیری فیلیپین و کانادا بر سر زباله / از احضار سفیر تا تهدید رئیس جمهور. تاخیر بیشتر طرف کانادایی به معنای پسرفت بیشتر در حل مسئله ... درگیری فیلیپین و کانادا بر سر زباله / از احضار سفیر تا تهدید رئیس ... - Translate this page درگیری فیلیپین و کانادا بر سر زباله / از احضار سفیر تا تهدید رئیس جمهور ... خواهان درگیری نظامی با ایران نیست و او آماده گفت وگو با مقامات جمهوری اسلامی است . درگیری فیلیپین و کانادا بر سر زباله / از احضار سفیر تا تهدید رئیس ... Translate this page درگیری فیلیپین و کانادا بر سر زباله / از احضار سفیر تا تهدید رئیس جمهور. عصر ایران شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰. تاخیر بیشتر طرف کانادایی به معنای ... Images for ‫درگیری فیلیپین و کانادا بر سر زباله / از احضار سفیر تا تهدید رئیس جمهور‬‎ More images for درگیری فیلیپین و کانادا بر سر زباله / از احضار سفیر تا تهدید رئیس جمهورReportedReport imagesThank you for the feedback. Report another imagePlease report the offensive image. CancelDone(function(){var a=document.querySelector("#taw"),b=document.querySelector("#topstuff");if(a&&!a.clientHeight&&b&&!b.clientHeight)for(var c=document.querySelector("#rso").children,d=0;d